Vanaf 1 januari 2017 is het voor zorgaanbieders in de GGZ verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken waarmee de bedrijfsvoering van de praktijk inzichtelijk wordt voor cliënten en potentiële cliënten. Dit kwaliteitsstatuut kunnen cliënten en verwijzers desgewenst inzien op de praktijk. Een onderdeel uit het kwaliteitsstatuut is de klachtenregeling:

 

Klachten:
Ik streef er natuurlijk naar om uw behandeling zo vorm te geven dat u er tevreden over bent en er iets aan heeft.
Het kan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Ik wil dan graag van u horen waar u tegenaan loopt, zodat we elkaar wellicht beter kunnen gaan begrijpen en we uw klacht hopelijk kunnen oplossen. 

Wanneer u overgaat tot een formele klacht, wil ik die graag van u schriftelijk ontvangen, waarna ik schriftelijk zal reageren binnen uiterlijk 6 weken.

Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij de klachtenfunctionaris, die bij een onafhankelijk bureau werkt, dat daarvoor in het leven is geroepen. De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener 
en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen:

  • de klachtenfunctionaris luistert naar uw probleem en komt samen met u tot een heldere formulering van de klacht
  • met uw toestemming overlegt de klachtenfunctionaris met mij over de klacht
  • de klachtenfunctionaris geeft u informatie over uw rechten
  • de klachtenfunctionaris organiseert een bemiddelingsgesprek. 

In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris klachten behandelt 
conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg. 

U heeft ook de mogelijkheid heeft direct naar een geschilleninstantie te gaan: Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie van de subvereniging Zelfstandig Gevestigde Psychiaters van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/klachtenregeling