Vergoeding

 

Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars stellen erg veel eisen die veel tijd en energie kosten en naar mijn idee niet bijdragen aan de kwaliteit van de behandeling.

 

U kunt in uw polisvoorwaarden vinden hoeveel uw verzekeraar vergoedt. Het gaat daarbij om de vergoeding aan een niet gecontracteerde zorgaanbieder in de specialistische GGZ.

 

Wanneer u een restitutiepolis heeft vergoedt de verzekeraar een toereikend deel van het NZA-tarief. 
Wanneer u een naturapolis heeft, vergoeden de meeste verzekeraars 65-75% van het NZA tarief of van een ander, door henzelf bepaald 'marktconform' tarief. In dat geval zal u een eigen bijdrage moeten betalen, afhankelijk van wat uw verzekeraar betaalt. Die eigen bijdrage kan naar draagkracht ingevuld worden mits u een eventueel volgend kalenderjaar overstapt naar een restitutiepolis, die volledig vergoedt.

 

Kijk ook naar eventuele voorwaarden die uw verzekeraar stelt aan de behandeling bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder!

 

Voor het niet nakomen van uw afspraak reken ik een 'no-show' tarief van € 50,-

Afspraken kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos afgezegd of verplaatst worden.

 

Indien u behandeling wilt, en u wilt niet dat de zorgverzekeraar betrokken is, dan is mijn tarief € 150 per sessie. Dit kan in sommige gevallen naar beneden bijgesteld worden indien dit tarief voor u niet betaalbaar is.